Sunday, September 18, 2011

sadaaapp...!!

Jika dalam cintamu hatimu lebih sering terluka daripada digembirakannya, maka lepaskanlah dia dari genggaman penuh khawatirmu. Jika dia memang cinta sejatimu, dia akan kembali sebagai belahan jiwa yang memuliakanmu. Tapi jika dia tidak pernah kembali, maka memang dari awal dia tidak pernah direncanakan bagimu. Hapuslah sedihmu, indahkanlah dirimu dan harumkanlah ruang tamu dihatimu bagi cinta yang baru :)

No comments:

Post a Comment